Regjeringen foreslår å svekke fri rettshjelpsordninger ytterligere

Regjeringen foreslår å kutte støtten til rettshjelpstiltak som Jushjelpa, Jussbuss, Jussformidlingen, NOAS og landets krisesentre med opptil femti prosent.

Dette fremstår som uholdbart, sett hen til tiltakenes viktige samfunnsfunksjon. Advokatfirmaet Løvehjerte råder alle engasjerte til å protestere overfor folkevalgte, men også videreformidle engasjement slik at en får synliggjort dette vanvittige forslaget.

Alle som arbeider i Løvehjerte har bakgrunn fra frivillig arbeid og er meget opptatt av at tiltak som for eksempel Jushjelpa må videreføres. Ved et slikt kutt antas at tilbudet vil forringes, og i verste fall føre til helt eller delvise nedleggelser.

Se artikkel om temaet i advokatbladet http://www.advokatbladet.no/2017/10/kutter-rettshjelpstiltak-med-121-millioner/